STAVAR Za, s.r.o. Žilina
Príprava stavieb, stavebný dozor, manažér a realizácia stavieb.